top of page

תביעת שיבוב

תביעת שיבוב

שיבוב הינה תביעה אשר מכונה בעברית תביעת תחלוף, אשר יסודה הינו מחוק חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, סעיף 62 המאפשר למבטחת (חברת ביטוח) להיכנס לנעליו של המבוטח ולתבוע מצד ג' נזקים שנגרמו ככול והאשמה מוטלת על צד ג.

תביעת שיבוב או בשמה הנוסף תביעת תחלוף הינה מונח המתאר זכות המוחזקת לרוב על ידי חברות הביטוח כלפי צד שלישי וזאת על מנת להשיב את סכום התביעה בגין נזק ששולם על ידה למבוטח, וכעת חברת הביטוח יכולה לתבוע את הצד השלישי בטענות שונות לרוב בטענת רשלנות וזאת על פי דיני הנזיקין.

תביעת שיבוב מתייחסת פשוטו כמשמעו למעשה של אדם או צד אחד העומדים במקום של אדם או צד אחר. היא מגדירה למעשה את הזכויות של חברת הביטוח לפני וגם אחרי ששילמה תביעות שהוגשו נגד הפוליסה, כמו כן, הדבר גורם להשגת הסדר במסגרת פוליסת ביטוח לעבור בצורה חלקה יותר.

 

חברת הביטוח רודפת אחרי צד שלישי בגין נזקים, נאמר שהיא "נכנסת לנעליו של המבוטח", וכך תהיה לה אותן זכויות ומעמד משפטי כמו המבוטח בבקשת פיצוי בגין הפסדים. אם למבוטח אין את המעמד החוקי לתבוע את הצד השלישי, גם המבטח לא יוכל להמשיך בתביעה כתוצאה מכך.

 

ברוב המקרים חברת הביטוח של יחיד משלמת את תביעת הלקוח בגין הפסדים באופן ישיר, ואז מבקשת החזר מהצד השני, או מחברת הביטוח של הצד השלישי, הלקוח המבוטח מקבל תשלום באופן מידי ואז חברת הביטוח עשויה להמשיך בתביעת תחלוף נגד הצד האשם בגין ההפסד שנגרם לה.

 

תביעות שיבוב נפוצות ביותר הינן בסוגיות הקשורות בפוליסות ביטוח רכב , במקרים אלו חברת הביטוח לוקחת על עצמה את הנטל הכספי של המבוטח כתוצאה מפציעה או תשלום תאונה, ואז ומבקשת את כספה מהצד האשם או שהתרשל.

תביעת שיבוב בנזקי רכב 

לדוגמה כאשר רכב של נהג אשר היה מבוטח בחברת ביטוח והאשמה לגרימת תאונה, הינה של נהג צד שלישי, חברת הביטוח משלמת לנהג מטעמה (המבוטח) על פי תנאי הפוליסה ואז מבצעת צעדים משפטיים נגד הנהג האשם, אם חברת הביטוח מצליחה, היא תהיה זכאית לקבל מאותו נהג אשם או חברת הביטוח שלו את הכספים ששילמה למבוטח שלה. 

הצלחתה של חברת הביטוח נמדדת בבית המשפט בו היא מוכיחה בראיות כי האחריות לקרות התאונה היא של נהג הצד השלישי, כלומר עבר באור אדום, או סטה מנתיבו, כמו כן על חברת הביטוח להוכיח את גובה הנזק שנגרם ועל פי דוח שמאי היא שילמה למבוטח שלה, ללא הוכחת אחד מהפרמטרים המצוינים לעיל לא תוכל חברת הביטוח לקבל את כספה חזרה.


האם תביעת שיבוב משפיעה על המבוטח ?

תהליך תביעת השיבוב או התחלוף, הינו פסיבי מבחינת המבוטחים, כל הליך תביעת התחלוף נועד על מנת להגן על האינטרסים של המבוטח וחברת הביטוח.

 

בתביעת שיבוב חברות הביטוח של שני הצדדים המעורבים פועלות בתיווך לסיכום על התשלום, המבוטחים פשוט מכוסים על ידי חברת הביטוח שלהם וכך בעצם החשיפה הכספית של הלקוח עומדת על גובה ההשתתפות העצמית והפרמיה ששילמו. זה מועיל למבוטח בכך שעל הצד האשם לשלם תשלום במהלך החקירה למבטח, מה שמסייע בשמירת שיעורי הפרמיה של המבוטח נמוכים.

יש לציין כי יכולה להיות חיוב (חשיפה) למבוטח ככול וחברת הביטוח לא מצליחה בתביעת השיבוב שלה, או אז לא יהי זכאי המבוטח לתבוע מהמזיק את ההשתתפות ששילם וכן את התייקרות הפוליסה 

דבר נוסף אשר יכול להתקיים בחלק מחברות הביטוח במקרה של תביעת של חברת הביטוח בשיבוב, הוא שהתביעה כחשב כתביעה ולפיכך למבוטח לא יהיה העדר תביעות, דבר שעלול השפיע את התייקרות הפוליסה במשך 3 שנים לאחר קרות התאונה.

החשיבות של התייעצות עם עורך דין ביטוח

משרד עורכי דין אושיק אליהו, מתמחה בניהול תביעות ביטוח על כל הרבדים לרבות נזקי רכב, רכוש, נזקי גוף לרבות תאונות דרכים, משרדנו חרט על דיגלו מתן שירות, מקצועי, איכותי, וללא פשרות, כאשר כל לקוח מרגיש כי הינו הלקוח היחיד במשרדנו ומקבל יחסי אישי תוך ליווי הלקוח ועד לקבלת פיצוי מקסימלי. לחץ כאן.

או השאירו פרטים

לייעוץ ראשוני חייגו 077-2705777 

.תודה, נציג יחזור אליך בהקדם

bottom of page