top of page
עורך דין ליקויי בניה - ייצוג וליווי מקצועי ובלתי מתפשר בתביעת ליקויי בניה!

ליקויי בניה

ליקויי בניה הינם מגוון של תקלות כשלים או פגמים המתגלים לרוב בדירות הנרכשות מקבלן, פגמים אלו יכולים לפגום קשות בערכו של הנכס במראהו, שלמותו, ואף בהנאת המשתמשים בו, רוכשים רבים נתקלים בקבלנים אדישים למצב זה ומוצאים עצמם מול שוקת שבורה, על דרכי ההתמודדות המשפטיים והדרך להגשת פיצוי מקסימלי במאמר הבא.

מהם ליקויי בניה?

ליקויי בניה כשמם כן הם, כל ליקוי ומצב שאינו תקין אשר מתגלה בדירה, וזאת לעומת מה שהובטח בחוזה או בהסכם אשר חורג מהתקן הישראלי אשר בגינם ניתן לתבוע פיצויים מהקבלן המבצע ישנם מספר ליקויים הניתנים להבחנה כליקויי בניה לדוגמא: כאשר הובטח במפרט הטכני של דירה מסוימת על רוחב קיר, גובה תקרה, וזאת באופן שונה מהמוצר המוגמר שהתקבל בפועל. וזאת ועוד ככול שישנה בנייה שאינה עומדת בתקן הישראלי לבניית דירה והדירה נבנתה מחומרים ירודים אשר אלו עם הזמן עלולים נותנים אותותיהם בדירה כגון סדקים רווחים וחלחולי מים הגורמים לרטיבות, אשר עלו צריכים להיות מתוקנים בטרם מדירת הדירה ולכל המאוחר בשנת הבדק, יש לציין כי אם מצאתם ליקויי ואתם מתלבטים אם הוא בר פיצוי מומלץ להתייעץ עם עורך דין ליקויי בניה על מנת לקבל תשובה מקצועית בנושא.

סוגי ליקויי הבנייה השכיחים ביותר לפי חומרתם

ליקויי בניה אסתטיים

  • המדובר על ליקויי בניה, אשר פוגמים באסתטיקה של המבנה, כמו חיפוי פסיפס שנפל או אבן חיפוי, ליקויים אלו לא גורעים מזכותכם לפנות לקבלן לתקן את המחדל.

 

ליקויי בניה נזיקיים

  • ישנם ליקויי בניה אשר יכולים להשפיע ולפגום במבנה ורכוש נוסף שנמצא בדירה אשר אלו ברי תביעה כנגד הקבלן.

 

ליקויי בניה בטיחותיים

  • החמור מכל אלו הם ליקויי הבניה המהווים סכנה ברורה למתגוררים בדירה, כגון קיר מט ליפול בשל בנייה רשלנית, במקרה כזה יש לפנות בדחיפות לקבלן המבצע, ובמקביל וללא דיחוי לפנות לעורך דין המתמחה בליקויי בניה לצורך הכוונה וייעוץ על מנת לפתור את הבעיה באופן דחוף.

איחור במסירת דירה מקבלן 

המחוקק כך גם הפסיקה ראו את הצורך בהגנה על רוכשי דירות ומשרדים מפני קבלן, תוך קביעת מסגרת של חוקים בניהם את חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 שמטרתו, לקובע את מערכת החובות של הקבלן לבין הרוכש, ובכך להשלים את הפיקוח והוודאות של רוכשים, יחד עם זאת, ולא אחת משרדנו נתקל בקבלנים ויזמים אשר מפרים את החוק, תוך פגיעה משמעותית בזכויות הרוכשים, לדוגמא ועל פי ההסכם הובטח על ידי הקבלן מועד למסירת הנכס והקבלן לא עומד בו.

 

על פי החוק המכר דירות איחור הוא מצב שבו חלפו יותר מ 60 ימים, מהיום בו הובטח על ידי הקבלן כי הדירה תימסר לרוכשים, לפיכך והחל  מהיום 61, זהו איחור המצדיק הגשת תביעה לבית המשפט בגין הפרה זו, כאשר גובה הפיצוי נקבע בדרך כלל בהתאם לגודל הדירה, מיקומיה, ועלות שכירות של דירה דומה באותו אזור. ישנם מקרים בהם התנאים בהסכם מול הקבלן מטיבים עם הרוכשים לכן התייעצות עם עורך דין ליקויי בניה אשר מכיר את רזי המקצוע יכול לשפר משמעותית את הפיצוי במקרה של הפרה.  

כיצד מוכחים תביעת ליקויי בניה

 

גילתם ליקויים במבנה שרכשתם והחלטתם לתבוע אותו על כך, חשוב להבין כי לא כל חוסר שביעות רצון המוצר הסופי שקיבלתם, מהווה עילה לתביעה כנגד הקבלן, לכן הכרחי ובטרם הגשת תביעה כנגד הקבלן להצטייד בחוות דעת של מומחה בתחום ליקויי הבניה, אשר ייתן חוות דעתו על המחדלים של הקבלן וכמה עולה תיקונם ככול וישנם.

 

ללא חוות דעת של מומחה כאמור, לא ניתן להגיש תביעה לבית המשפט, שכן כל הטיעון המשפטי מונח בראשיתו על חוות הדעת אשר מגלה ליקויים שהקבלן גרם בדירה, הסיבה העיקרית להגשת תביעה עם חוות דעת מומחה היא כי ברוב המקרים השופט היושב בדין אינו מבין או יכול לכמת האם יש בדירה ליקויי בניה ואם לאו, ולכן מומחה שבודק בעצמו את הדירה משמש כ"עניים" של בית המשפט.

מתי כדאי להגיש את תביעת ליקוי בניה נגד קבלן?

 עם קבלת המפתח לדירה החדשה, יש צורך לערוך פרוטוקול מסירה, בו יש זכות לדיירים, לרשום את כל הליקויים המתגלים בדירה החדשה, ובאותה עת. ככול הליקויים התגלו במשך שנת הבדק חלה חובה על הקבלן לתקן את הליקויים, כאשר החובה על הוכחת האחריות על הקבלן קטנה ביותר, לפיכך כמעט כל ליקויי שיתגלה במהלך שנת הבדק על הקבלן לתקן והוא לא יכול לסרב לתקנם.

 

לכם חשוב לגלות בתקופה זו כל פגם או ליקויי לרבות, נזילות, שיפויים של ניקוז מים, אטימות דלתות ועוד, לאחר גילוי הליקויים, יש ליידע את הקבלן באופן מידי, ולשלוח לו מכתב מסודר בדבר בליקויים שנמצאו ודרישה לתקנם תוך זמן סביר. במידה והקבלן מסרב לבצע את התיקונים, חלקם או כולם, חרף ההזדמנות שניתנה לו, הרי שהוא חשוף ברגע זה לתביעה משפטית.

מועדי עריכת פרוטוקול המסירה והאם הוא מונע תביעה בגין ליקויי בנייה

לקראת סיום הבנייה ובמועד מסירת החזקה על הדירה לרוכשים, בדרך כלל עורכים פרוטוקול, המכונה "פרוטוקול מסירה", מטרתו של פרוטוקול זה, הוא לפרט את הליקויים שמתגלים במהלך בדיקה סבירה בנכס.

 

על פרוטוקול המסירה לציין פרטים רבים וחשובים לדוגמת, באיזה תאריך בוצעה המסירה, מהם הפרטים של הדירה שנמסרה, מצבה הפיזי של הדירה ,מהם האביזרים שהותקנו בה לרבות מזגנים ופרטים נוספים חשובים.

מה הסעדים אותם ניתן לתבוע במסגרת תביעת ליקויי בניה ?

 

1.חיוב הקבלן או היזם בתיקון הליקויים שהתגלו, כלומר לתקנם בפועל ובמדיה ואין זה אפשרי בפעול או הקבלן קיבל הזדמנות נאותה לתיקון הליקויים יידרש לחילופין סעד כספי.

 

2. ככול ונקבע כי ישנו ליקוי מבני אשר לא ניתן לתיקון, המהווה ירידת ערך לנכס, ניתן לתבוע את ירידת הערך בשווי כספי.

 

3.ככול והקבלן\יזם איחר במסירת הנכס לרוכש כפי שפורט במאמר זה, ניתן לתבוע את הפיצוי בגין האיחור במסירה.

 

4.פיצוי נלווה משלים – ניתן לתבוע כסעד נוסף גם עוגמת נפש שנגרמה לרוכש, דיור חלופי, אובדן הכנסות, ועוד רכיבים רבים המתאים לכל מקרה לגופו, והם ברי פיצוי.

החשיבות פנייה לעורך דין ליקויי בניה

 

 משרדנו נתקל דחופות מקרים של סירוב מצד הקבלן או יזם להכיר בליקויים שגרם, לרבות מקרים של איחור במסירת הדירה לרוכשים, לכם ועל מנת לקבל את הזכויות המגיעות לכם, מומלץ ואף רצוי להתייעץ עם עו"ד ליקויי בנייה, המתמחה בתחום זה, אשר יטפל באופן מקצועי ואחראי אל מול הקבלן המפר.

 

משרד עורכי דין אושיק אליהו משרד עורכי דין אושיק אליהו ייתן לכם ייעוץ מקצועי ללא התחייבות, עד לקבלת מלוא זכויותיכם, ובמקצועיות ללא פשרות. לתחומי עיסוק נוספים של משרדנו לחץ כאן.

אולי יעניין אותך :

או השאירו פרטים

לייעוץ ראשוני חייגו 077-2705777 

.תודה, נציג יחזור אליך בהקדם

bottom of page