top of page

התיישנות תביעת תאונת דרכים

התיישנות תביעת תאונת דרכים

התיישנות תביעת תאונת דרכים - עורך דין תאונות דרכים אושיק אליהו

חוק ההתיישנות קובע באופן מפורש כי " זכות לתביעה ולקיום זכות נתונה היא להתיישנות" כלומר גם במקרה של תאונת דרכים, יש פרק זמן להגשת התביעה כי אם לא הזכות תעלם מהו המועד להתיישנות תביעת תאונת דרכים ? מתי ניתן להאריך את מועד התיישנות? ומהו הדין במקרה של קטינים ? כל זאת במאמר הבא.

מהי התיישנות תביעת תאונת דרכים 

 

כל התיישנות הינו מונח משפטי, שהינו חלק מהפרוצדורה של המשפט, כלומר החלק הטכני, ההתיישנות קובעת כי גם אם יש לבעל דין עילה לתביעה, כלפי אדם אחר, עצם ההתיישנות קובעת כי אין התביעה או עילת התביעה מתייתרת מאחר וחלף פרק זמן הקבוע בחוק, כלומר מיום שקמה עילת התביעה ועד להגשת לבית המשפט התיישנות תביעת תאונת דרכים אינה שונה מתביעות אחרות

 

בישראל החוק המרכזי והעיקרי העוסק בהתיישנות תביעות הוא חוק התיישנות, התשי"ח – 1958.

 

בנוסף לחוק  כאמור בתי המשפט בישראל רשאים במקרים מסוימים ובהתאם להלכות בית המשפט העליון לאפשר וקבל תביעה גם לאחר מועד ההתיישנות.

מהו המועד לספירת התיישנות תביעת תאונת דרכים 

 

הספירה להתיישנות עילת תביעה מתחילה מיום היווצרות העילה של התובע. במקרה של תביעת בגין תאונת דרכים, המועד בו התרחשה תאונת הדרכים זהו המועד לתחילת הספירה, והמועד להתיישנות הוא 7 שנים לדוגמא אם נפגע בתאונת דרכים אשר נפגע ביום 1.1.2000 הוא יוכל להגיע את תביעתו עד ליום 1.1.2007.

 

נכונים הדברים גם אם מצבו הגופני הרפואי של הנפגע בגין תאונת דרכים הוחמר עם הזמן, נתון זה לא משנה את מועד ספירת ההתיישנות, ותביעתו תתיישן.

 

לא אחת לקוחות שפונים למשרדי מתבלבלים במועדים הנכונים להתיישנות תביעת תאונת דרכים, והבלבול נובע מהשגיאה הרווחת כי תקופת ההתיישנות הינה 3 שנים, דבר זה נכון במקרים של תביעה בגין נזקי רכב בעקבות תאונת דרכים, שאז באמת התביעה מתיישנת בתוך 3 שנים.

 

כמובן שיש גם מקרים נוספים בהם יש התיישנות של 3 שנים הקשורים לנזקי גוף לדוגמא במקרה של מבוטח הנפגע בגופו ורוצה לתבוע את פוליסת תאונות האישיות שברשותו.

 

סברה שגויה נוספת בנזקי רכב היא כי גם לתבוע את הרכב שגרם לכם לנזק ניתן לתבוע תוך 3 שנים וזה לא נכון, ניתן לתבוע את הרכב הפוגע בתוך 7 שנים, ואין ערב בין תביעה נגד הביטוח או נגד צד ג' שגרם לנזק.

מה הדין ההתיישנות בתביעת תאונת דרכים של קטין

 

עם הכלל של התיישנות תביעת תאונת דרכים הינו 7 שנים, כפי שתואר במאמר זה, הרי שיש חריגים לכלל זה הבאים להטיב עם קטינים, וזאת מתוך הרצון של המחוקק להגן על הזכויות המגיעות לקטנים לתבוע את זכויותיהם, כאשר עילת התביעה של שלהם "נשמרת" עד הגעתם לגיל 18.

 

לדוגמא קטין שנפגע בתאונת דרכים שהיה בין 15 בלבד, ואם הינו מכילים את הכלל הרגיל של התיישנות תביעה בתאונת דרכים תתיישן התביעה בהגיעו לגיל 22, הרי בכלל המיוחד של קטנים הספירה של הקטין תחל החל מגיל 18, כלומר התביעה שלו תתיישן רק בגיל 25.

בכל מקרה של תאונת דרכים של קטין, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים המתמחה בתחום, שכן יש חשיבות עליונה לליווי נכון של הקטין בשל הפנייה לרופאים, והדרכתו הנכונה לקבלת פיצוי מרבי, חברת הביטוח לא תמהר לפצות קטין נפגע בתאונת דרכים, אם התיעוד הרפואי שלו בזמן אמת לא יהיה מדויק והתלונות על פגיעתו תהיה באיחור, כלומר תביעתו האומנם לא תתיישן אך הפיצוי שיקבל ללא ליווי מקצועי יהיה נמוך משמעותית.

האם שליחת מכתב לחברת הביטוח בתאונת דרכים עוצר את מועד ההתיישנות

 

כבר בתחילת התשובה לשאלה זו נאמר כי רק תביעה לבית המשפט עוצרת את "מרוץ ההתיישנות" וגם אם ישלח מכתב דרישה לחברת הביטוח, וההתנהלות מולם תהיה מעבר לתקופת ההתיישנות, חברת הביטוח כמובן תשמח על כך ותדחה את התביעה של הנפגע, ובמקרה זה גם בית המשפט יעזור בכך. רק תביעה לבית המשפט תעצור את מרוץ ההתיישנות !

 

על אף כי תקופה של 7 שנים נראית ארוכה ומספיקה על מנת שנפגע בתאונת דרכים יגיש את תביעתו, אך בפועל ישנם מקרים רבים, שנפגעים רבים לא מגיעים את תביעותיהם בזמן, וזה מחוסר ידיעה כי הם יכולים לתבוע, או אי הכרה מהי תקופת ההתיישנות במקרה של תאונת דרכים, או ניהול לא נכון של ההליכים ומיצוי הזכויות מול חברת הביטוח הגורר התמשכות הליכים המסכנת ממש את סיכוי התביעה ועלולים לגרום להתיישנותה.

 

עם תביעתם או התאונה שעברתם קרובה מאוד ל7 שנות התיישנות, יש לפנות באופן מיידי לפנות לערוך המתחמה בתחום וזאת יכול ועל פי שיקול דעתו ובבחינת האסטרטגיה הנכונה בניהול התיק לפנות בצורה מקצועית לחברת הביטוח שזאת תאריך בהסכמה את תקופת ההתיישנות.

עברתם תאונת דרכים ? רוצים להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום חייגו עכשיו 077-270-5777

מהו שיקול הדעת של בית משפט התיישנות לתביעת פיצויים בגין תאונת דרכים 

 

שיקול הדעת של בתי המשפט במקרה שבו המוגשת תביעה תאונת דרכים לאחר תקופת ההתיישנות, הינו מצומצם ביותר, וזאת בשל חוק ההתיישנות והפסיקה המצומצמת המכתיבה לבית המשפט את המרווח ושיקול הדעת שלו בהתערבות במקרים כאלו.

 

גם אם מדובר על איחור של יום אחד, כלומר הגשת התביעה ב 7 שנים ויום זה לא משנה את הקיף שיקול הדעת של בתי המשפט, עם התיישנות התביעה, מאבד התובע את זכותו ואת עילת התביעה.

 

שיקול הדעת שנותר לבית המשפט ובו עליו להכריע זה לדוגמא המועד בו נודע לתובע על עילת התביעה, וניקח מקרה שבו נפגע בתאונת דרכים, עובר תאונת דרכים, ובחלוף מספר חודשים אינו חווה שום כאב או הגבלה, אך לאחר מספר חודשים מתחיל להבין כי הוא סובל מפוסט טראומה בגין התאונה, במצב דברים זה עשוי בית המשפט לקבוע כי מועד ההתיישנות חל החל מהמועד בו ידע הנפגע בתאונת דרכים כי הוא נפגע בנפשו, במילים אחרות התיישנות תביעת תאונת דרכים ומרוץ ההתיישנות בגינה יחל "לרוץ" שעון החל מהמועד החדש.

 

בית המשפט העליון שדן בערעור שהוגש בנסיבות דומות, וכבוד השופט זילברטל קבע נחרצות כי אין כל סיבה לא לאפשר את הארכת תקופת ההתיישנות בתביעה תאונת דרכים והמוגשת בגינה, וזאת על פי סעיף 89 לפקודת הנזיקין, וסעיף זה מתייחס לנזקים "חדשים" ואילו התגלו על ידי הנפגע המועד מאוחר יותר

עברתם תאונת דרכים ואתם רוצים להאריך את מועד ההתיישנות לתביעה

 

גם אם לדעתם תביעתכם בגין תאונת דרכים התיישנה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים, שכן במקרים רבים החישוב של התיישנות תביעת תאונת דרכים אינה מחושבת כראוי תוך התחשבות בפרמטרים שונים המתייחסים לאותו במקרה ומקרה.

 

קיימים מקרים נוספים בהם ניתן להאריך את תקופת ההתיישנות של תביעות תאונות דרכים, ומומלץ להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים.

 

עברתם תאונת דרכים ? משרד עורכי דין אושיק אליהו מתמחה בנזקי גוף לרבות תביעות נגד חברות הביטוח בגין תאונות דרכים.

 

התיישנות תביעה תאונת דרכים זה דבר שמשרדנו נתקל בו לעיתים קרובות, ולא פעם תוך פתרון יצירתי קיבל הנפגע פיצוי גבוהה מחברת הביטוח, אתם מוזמנים אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר בטלפון 077-2705777 ולקבוע פגישת ייעוץ עוד היום.

bottom of page