top of page

קיבלת מכתב דחייה חברת הביטוח לא משלמת  ?

מכתב דחייה | חברת הביטוח לא משלמת

חברת הביטוח שלחה לך מכתב דחייה כתוצאה מהסרת כיסוי ביטוחי ? חברת הביטוח לא משלמת את תגמולי הביטוח ? על חברות הביטוח חלות חובות שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח שחייב להכיר במקרה כזה, במקרים רבים בהתנהלות נכונה מול חברת הביטוח היא חוזרת בה ומשלמת, כיצד יש לנהוג ולי לפנות הכל במאמר הבא. 

מדוע אנו עושים ביטוח ?

מבוטח פונה ורוכש פוליסת ביטוח מחברות הביטוח פעמים רבות על מנת "לקנות" שקט נפשי ולהיות מוגן ובטוח מהתרחשות אירועים העלולים לטלטל את חייו, כך לדוגמא תאונה העלולה לקרות בחיי היום יום כגון : נזקי גוף בתאונת דרכים, נזק לרכוש עקב קצר חשמלי או הצפה, נזקי פח לרכב 

 

ניקח דוגמא מפורטת נוספת מבוטח רכש ביטוח תאונות אישיות במקרה של פציעה או נפילה ברחוב, השוללת את המבוטח מלעבוד ולהתפרנס כרגיל, אבל אז לתדהמתו של חברת הביטוח שולחת לו מכתב דחייה בו היא מודיעה למבוטח כי היא מסירה כיסוי ביטוח ובנוסף חברת הביטוח לא משלמת את תגמולי הביטוח להם ציפה כל כך המבוטח לקבל ודווקא בשעה הקשה ביותר.

לא אחת תאונות שיש לומר מרביתן אינן באשמתנו ומהסוג האמור עשויות להותיר את המבוטח עם חור כספי עצום העשוי להגיע למאות אלפי שקלים, הרי מה יותר טוב ומרגיע הידיעה כי רכישת פוליסה מאפשרת את הידיעה וההבנה כי בשעת משבר עומד מאחוריו גוף כלכלי חזק ויציב,  אשר יכול יהיה לשאת בהוצאות הכספי.
 

מדוע חברות הביטוח שולחות מכתב דחייה 

חברת הביטוח כגוף כלכלי עסקי עושה את שיקוליו, ומהם הסיכונים שהוא מוכן לקנות, מהמבוטח ובאיזה מחיר. כך נקבעת הפרמיה לתשלום על ידי המבוטח ובנוסף נקבעת גובה ההשתתפות העצמית שעל המבוטח לשלם לחברת הביטוח וזאת ככול ומתרחש אירוע ביטוח או תאונה. 


כדי שהדברים ומערכת היחסים תהיה ברורה בין הצדדים (חברת הביטוח והמבוטח) נכרת הסכם חוזי, פוליסה הקובעת  באיזה אופן תשלם חברת הביטוח למבוטח ובאיזה מקרים נסיבות, כאשר לא אחת מתגלעים סכסוכים האם חברת הביטוח צריכה לשלם וכמה, חרף אותו חוזה.


כאמור חברת הביטוח כגוף עסקי הרוצה למקסם את רווחיו, לעיתים מסיר כיסוי ביטוח מאירועים מסוים בטענות שונות ומשונות שלא בהכרח נכונות ! ומסתדרות עם החוזה שנחתם בין הצדדים וזאת על מנת להקטין כמה שניתן את התשלום שהיא צריכה לשלם למבוטח.


לכן בכל מקרה בו קיבלת מכתב דחייה בו הודיעה לכם חברת הביטוח כי היא מסירה כיסוי ביטוחי  מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בדיני ביטוח ולא פעם לאחר ייעוץ וטיפול משפטי ניתן להפוך את החלטת חברת הביטוח ואף לחייבה בהוצאות ובזה משרדנו מתמחה. 


חשיבות מכתב דחייה מחברת הביטוח 


ישנה חשיבות עליונה לקבלת מכתב דחייה מחברת הביטוח שעה שזאת הודיעה כי היא מסירה כיסוי ביטוח, או במילים אחרות חברת הביטוח לא משלמת את תגמולי הביטוח.

 

כאשר מוגשת תביעה על ידי מבוטח לחברת הביטוח, שזאת האחרונה תשלם לו את תגמולי הביטוח על פי הפוליסה, וחברת הביטוח משיקוליה שלה מחליטה לא לשלם את תגמולי הביטוח, כלומר להסיר כיסוי ביטוח, מחובתה  וזאת על ההנחיות של המפקח על הביטוח וחוזר המפקח הביטוח משנת 1998 לשלוח למבוטח מכתב, הנקרא בעגה המקצועית "מכתב דחייה".

במכתב הדחייה על המבטחת לפרט, מהם הנימוקים אשר הובילו אותה לדחות את הדחייה, או לקבלה חלקית, על המכתב להיות מפורט וברור בשפת המבוטח, וחל איסור על חברת הביטוח לטעון טענות מאוחרות נוספות על מכתב הדחייה בהזדמנות אחרת.


לדוגמא אם תוגש תביעה כנגד חברת הביטוח והיא טענה במכתב הדחייה כי המבוטח לא שיתף איתה פעולה, לא וכל לטעון בבית המשפט כי גיל המבוטח לא מתאים לקבוע בפוליסה.


כל טענה אחרת שתעלה חברת הביטוח הינה חזית אסורה ונוגדת את הנחיות המפקח אשר נקבע בעליון כי להם תוקף משפט מחייב כפי שנקבע ברע"א 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' אסולין (פורסם בנבו, 4.5.06) וכן רע"א 2121/14 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' אייש (פורסם בנבו, 8.7.14).

הנחיות המפקח על עסקי הביטוח מיום 09.12.98 קובעות:

 

"כאשר נדחית תביעתו של תובע, על המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן, לא תוכל המבטחת להעלות, במועד מאוחר יותר, נימוק נוסף לדחייה אותו יכלה לטעון בהזדמנות הראשונה".

 

חברת הביטוח לא משלמת ? חשיבות הפנייה לעורך דין ביטוח 

קיבלת מכתב דחייה מחברת הביטוח ? לקוחות ומבוטחים רבים פונים למשרדנו, לאחר שחברת הביטוח לא משלמת את תגמולי הביטוח תוך שהיא מסירה כיסוי ביטוחי ומותירה אותם חשופים לתביעות בעשרות ומאות אלפי שקלים ודווקא במצבים שהם הכי זקוקים להן.

 

משרדנו טיפל ומטפל בעשרות תיקים כאילו מידי חודש, ובמרבית המקרים ולאחר בחינה מעמיקה ומקצוענית של הטענות חברות הביטוח, עולה כי חברתה הביטוח הסירה כיסוי ביטוחי בניגוד לדין ולחוזה הביטוח, לכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין ביטוח המתמקצע, ובמרבית המקרים ניתן באסטרטגיה משפטית נכונה לגרום לחברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח ואף לחייבה בהוצאות.

או השאירו פרטים

לייעוץ ראשוני חייגו 077-2705777 

.תודה, נציג יחזור אליך בהקדם

bottom of page