top of page

עורך דין תקיפת בעל חיים

האם ניתן לקבל פיצוי בגין תקיפת כלב  ?

תקיפת כלב | עורך דין תקיפת בעל חיים | עו"ד אושיק אליהו

16.1.17,   18:51 

עורך דין אושיק אליהו

ככול ונפגעת מנשיכת כלב, ישנו צרוך להוכיח כי הנזק שנגרם הינו כתוצאה מתקיפת הכלב, זאת ניתן לעשות במרבית המקרים על ידי הגשת חוות דעת רפואית מקצועית המפרטת את הנזקים שנגרמו לנפגע. בנקודה זו חשוב לציין כי לא בהכרח להתרחש תקיפת פיזית ישירה, ולדוגמא כלב נבח והתפרץ לעברכם וכתוצאה מכך נפלתם על הרצפה מבהלה, גם מקרה זה נכנס בגדר הסעיף של תקיפת כלב.

האם הפיצוי הוא רק בגין נזק גופני?

במרבית המקרים ישנו גם נזק נפשי  העלול להיגרם כתוצאה מהתקיפה, פיצוי זה הוא בר פיצוי בתביעות מסוג זה לדוגמה  עלולה להיגרם חרדה ופוסט טראומה ופחד חזק מחיות. התוצאה ופגיעות אלו הן פגיעות שכיחות מאוד במקרים אלו.  


במקרה של תקיפת כלב הפקודה (פקודת הנזיקין סעיף 40) רואה זאת זאת בחומרה ומטיל על בעלי הכלב חובה מוגברת לעניין לפיצוי, ככול ונגרם כזה למותקף. כלומר הנטל המוטל על התובע (הנפגע) נמוך יותר מהטנל המוטל על תובע בתביעת נזיקין רגילה (חבויות).

 

המשמעות כלפי בעל הכלב ?


המשמעות היא כי בעל כלב  מסוכן צריך לעשות הכל ומעבר על מנת למנוע את התקיפה של בעל החיים שברשותו כגון קשירת הכלב, גידור המקום בו הוא נמצא, שלטי אזהרה, הטלת רסן על פיו וכדומה.
ההגנות בחוק של בעל הכלב 


לרשות בעל הכלב ישנן מספר הגנות בחוק ובפסיקה אשר במקרים מסויימים יכול בית המשפט להפחית את סכום הפיצוי בגין התקיפה.


פיצוי בגין תקיפת כלב 

 

בית המשפט רואה בחומרה תקיפות כלבים לדוגמת פסק הדין שניתן במקרה הבא, בו קיבל המותקף פיצוי כספי בסך של 202,000 אלף ש"ח. 


התובע שצעד עם כלבו בסמוך לביתו של הנתבע ברחובות, הגיח הכלב, אשר הסתובב חופשי, ללא רצועה ומחסום פה, וניסה לתקוף את כלבו של התובע. התובע ניצב בין שני הכלבים ואז התנפל עליו הכלב בפראות ובאכזריות, נשך אותו בכפות ידיו וגרם לו לפציעה קשה. 


התובע טען כי לא איתר את בעליו של הכלב לאחר האירוע הראשון הואיל ופונה לבית-החולים מיד לאחר התקיפה. לאחר ששוחרר החל התובע בהליך שיקומי ולכן לא היה סיפק בידו לאתר את בעליו של הכלב ואף לא עלה בידו לאתר את העדים לתקיפה, אף שהיו כאלה.


בית המשפט קיבל במלואה את גרסתו של התובע לעניין שני האירועים ולעניין זהותו של הכלב.
לאור כך, קבע בית המשפט כי יש לפסוק לתובע סך של 55,000 ₪ בגין הפסדי שכבר לעבר, סך של 109,000 ₪ בגין הפסדי שכר לעתיד, בגין כאב וסבל נפסק לתובע סך של 36,000 ₪, בגין הוצאות רפואיות והוצאות נסיעות לעבר ולעתיד נפסק לתובע פיצוי בסך של 2,000 ₪ – סה"כ 202,000 ₪. לסכום זה התווסף שכר טרחת עו"ד 13% מגובה הפיצוי.


נשיכת כלב תביעה - עורך דין תקיפת בעל חיים


​ככול ונגרם לכם נזק נפשי או גופני, בסבירות גבוה הנכם זכאים לפיצויים מהמזיק באירוע המצער, או מחברת הביטוח שלו, גם אם קיבלתם פיצוי, והוא אינו משקף את ערך הנזק האמתי שנגרם לכם, באפשרותכם למצותו באופן מלא. פנו עכשיו למשרד עורכי דין אושיק אליהו ותוכלו להיות בטוחים שאנו נייצג אתכם במקצועיות ובמסירות, עד למיצוי מלוא הזכויות המגיעות לכם.

או השאירו פרטים

לייעוץ ראשוני חייגו 077-2705777 

.תודה, נציג יחזור אליך בהקדם

bottom of page