top of page

תשעה ימים לאחר שהרכב עבר טיפול תקופתי במוסך של החברה, הבלמים קרסו צמפיון מוטורס התרשלה ותשלם.

עורך דין נזקי רכב | מוסך התרשל בתיקון הרכב | עו"ד אושיק אליהו

 -  02.11.18  17:15 

עורך דין אושיק אליהו

בית משפט השלום בירושלים קיבל לאחרונה תביעה נזיקית נגד "צ'מפיון מוטורוס" וקבע כי התרשלה בטיפול במערכת הבלימה ברכב מסוג אאודי 5Q. השופט ירון מינטקביץ קבע כי לבעל הרכב - שחייו וחיי משפחתו היו בסכנה - נגרמה עגמת נפש רבה, ופסק פיצוי משמעותי של 20,000 שקל ברכיב זה, שנועד להרתיע את החברה מפני התנהלות דומה בעתיד. בסך הכל יפוצה הבעלים בכ-40,000 שקל.  

עניינו של פסק הדין: 

נפסק כי הנתבעת התרשלה בטיפול במכוניתו של התובע ובשל כך כשלה מערכת הבלימה. הנתבעת חוייבה בתשלום פיצוי בגין הנזק הלא ממוני בסך 20,000 ש"ח, זאת בנוסף לחיובה בגין הנזק הממוני.


התובע הוא בעליה של מכונית מסוג אאודי. הנתבעת היא חברה המשווקת את מכוניות אאודי בישראל, וכן מפעילה מוסך מורשה למכוניות אאודי, שם טופלה מכוניתו של התובע. על פי כתב התביעה, הנתבעת טפלה במכונית באופן רשלני, אשר גרם לכישלון של מערכת הבלימה וסיכן את חיי התובע ובני משפחתו.

מתוך פסק הדין:

 

העובדות שאין עליהם חולק הן, כי מכוניתו של התובע טופלה במוסך הנתבעת, והטיפול כלל את פירוק משאבות הבלם האחוריות והרכבתן חזרה. תשעה ימים ו- 265 ק"מ לאחר מכן, משאבת בלם אחת יצאה ממקומה לאחר שהברגים המחברים אותה לגוף המכונית נפלו, וכתוצאה כשלה מערכת הבלימה במכונית. כמו כן הברגים של המשאבה השניה היו רופפים.

עובדות אלו לבדן מקימות חזקה, כי הנתבעת התרשלה בטיפול במכוניתו של התובע ומעבירות על הנתבעת את הנטל להראות כי הטיפול במכוניתו של התובע היה מקצועי ועל פי הוראות היצרן. לא ניתן לקבל, שמערכת בלימה היתה מתפרקת ונופלת ממקומה מעצמה מספר ימים לאחר טיפול, לוּ היתה מטופלת באופן מקצועי וסביר – ומקל וחומר כאשר מדובר במכונית יוקרתית, שעלתה על הכביש רק שנה קודם לכן, וטופלה במוסך מרכזי השייך ליבואן.

אך גם ללא העברת הנטל, מהראיות עולה בבירור שהתובע הוכיח את אחריותה של הנתבעת לכשלון מערכת הבלימה: מעדויותיהם של מר אבי עטיה והמהנדס שמואל אביעד עולה באופן ברור, כי כאשר פועלים על פי הנחיות היצרן ומרכיבים משאבת בלם תוך שימוש בברגים חדשים, מרוחים בדבק "לוקטייט" ומהודקים במומנט המתאים, אין סיכוי שהם יצאו ממקומם מעצמם. מעבר לניסיונם המקצועי של שני העדים והרושם החיובי אותו עשו, הדברים מתיישבים עם השכל הישר ונסיון החיים, ולא נסתרו בחקירותיהם הנגדיות.

מכאן עולה, כי ההסבר המתבקש לקרות התקלה הוא ההסבר אותו הציעו העד עטיה והמומחה אביעד: עובד המוסך אשר הרכיב את משאבות הבלם, הבריג את הברגים מבלי שהידק אותם כראוי, באמצעות מפתח יעודי לפי מומנט ההידוק הנדרש בהוראות היצרן. מעבר לעובדה שהסבר זה נתמך בעדויותיהם של שני בעלי מקצוע מיומנים, הוא מתיישב עם השכל הישר ונסיון החיים.

הנתבעת מנגד, לא הציעה שום תרחיש מתקבל על הדעת, כיצד השתחררו הברגים ממקומם. ההסברים אותם העלה ב"כ הנתבעת בחקירות העדים ובסיכומיו, כאילו הדבר יכול לקרות בשל נסיעה בשטח או בשל פגם יצור בכל ארבעת הברגים, לא נתמכו בשום ראיה ורחוקים מלהתקבל על הדעת – במיוחד בעמדם מול ההסבר ההגיוני והפשוט אותו הציעו עדי התביעה, של טעות אנוש ורשלנות בהרכבת המשאבות במהלך הטיפול.

עדותו של עד הנתבעת, מר אבי יפת, אינה יכולה ללמד דבר על אופן הטיפול במכונית. מחקירתו הנגדית של העד עלה, כי הוא לא ביצע שום פעולה אגב הטיפול במכונית. למעשה, העד נסמך באופן בלעדי על מסמכי הטיפול במכונית וביקש להסיק מהם, כי הטיפול בוצע כיאות. למסקנה זו אין כל משקל, שהרי למעשה היא מהווה הנחת המבוקש, ואינה מתמודדת עם העובדה שמשאבת הבלם התפרקה מספר ימים לאחר הטיפול. העד אף לא הציע כל הסבר כיצד קרה הדבר. יתרה מכך, עיינתי בכרטיס העבודה עליו הסתמך העד (נספח ב' לתצהירו), ולא מצאתי בו שום אחיזה לטענה, שעולה מהכרטיס שמשאבות הבלם הורכבו עם ברגים חדשים, אשר נמרחו בדבק לוקטייט והודקו במומנט מתאים - ואף לא רמז לכך. כל אשר נכתב בטופס הוא שנעשה טיפול לבלמים, ואין בטופס כל התייחסות לאופן בו בוצע הטיפול. בוודאי שלא ולא ניתן להסיק ממנו, כי הטיפול בוצע כראוי, על פי הוראות היצרן.

חזקה על הנתבעת, יבואנית רכב ובעלת מערך תמיכה טכני מקצועי, כי לוּ היה הסבר אחר לארוע, זולת רשלנותה, היה בידה לבססו באמצעות מומחה מטעמה.

ככל שהנתבעת בקשה להוכיח שהמכונית טופלה כראוי, על פי הנחיות היצרן, תוך שימוש בברגים חדשים אשר נמרחו בלוקטייט והוברגו במומנט המתאים באמצעות המפתח הנכון, היה בידה להעיד את המכונאי שטיפל בה ושמו רשום בטפסים, או את העובד שבדק אותה בסוף הטיפול, אשר גם שמו ידוע (ר' ע' 13, ש' 7-18 לפרוטוקול). המנעותה של הנתבעת להעיד את העובדים שטיפלו ברכב פועלת לחובתה, ומקימה את ההנחה שלא היה בדבריהם כדי לסייע לנתבעת.

נתתי דעתי לטענה, כי התובע גרם לנתבעת לנזק ראייתי בכך שלקח את מכוניתו לטיפול במוסך אחר – ולא מצאתי בה ממש. אין כל חובה על ניזוק, לבקש דווקא מהמעוול לתקן את הנזק, ובהחלט ניתן לקבל את תשובתו לעניין זה, כי איבד אמון במוסך הנתבעת ולא רצה שמכוניתו תטופל שם (ע' 11, ש' 1-12 לפרוטוקול). יתרה מכך, מעדותו של מר אבי עטייה עולה, כי הוא עדכן נציגים בכירים הנתבעת בזמן אמת וביקש את הנחיותיהם, והם אשרו לו לצלם את הרכב ולטפל בו (ע' 6, ש' 17-23 לפרוטוקול). משכך, היתה לנציגי הנתבעת אפשרות להגיע למוסך של מר עטייה ולהתרשם בעצמם מהמכונית, אך הם ויתרו על כך.

לפיכך המסקנה היא, כי הנתבעת התרשלה בטיפול במכוניתו של התובע ובשל התרשלותה כשלה מערכת הבלימה.

היבטים משפטיים

 

נזק ממוני

אכן, הנזק הממוני אשר נגרם לתובע מצומצם יותר מאשר נתבע. כמו כן, יש ממש בטענת הנתבעת, לא היה מקום לתבוע את מלוא עלות הטיפול שנעשה במוסך, שכן מלבד הטיפול במשאבות הבלימה האחוריות, אין טענה או ראיה כי לא בוצע כראוי. כמו כן, אין מקום לתבוע פעמיים את עלות החלפת הרפידות, גם במוסך הנתבעת וגם במוסך השני, באשר ברור כי מדובר בטיפול שהיה על התובע לבצע ולשלם בעבורו פעם אחת. גם ביחס לרכיב של ביטול זמנו של התובע, לא הוצגו כל ראיה או תחשיב של ממש.

לאור זאת פוסק נזק ממוני של עלות התיקון השני בסך 1,134 ש"ח, עלות חוות דעת המהנדס בסך 7,020 ש"ח וביטול זמן בסכום גלובלי של 3,000 ש"ח. נתתי דעתי לטענות הנתבעת ביחס לעלותה של חוות הדעת, אך לא ראיתי לפסוק סכום נמוך יותר מאשר שולם.

נזק לא ממוני

עיקר הנזק הנתבע הוא הנזק הלא ממוני שנגרם לתובע בשל העובדה שנסע מספר ימים במכונית אשר מערכת הבלימה שלה אינה תקינה. נטען, כי המחשבות על סכנת החיים לה היה התובע חשוף טורדות אותו מאז הארוע.

אכן, קשה להעריך את היקפו של ראש נזק זה, ולא הובאו לו ראיות. עם זאת, מהקביעות בעניין האחריות עולה, כי התובע נסע תשעה ימים במכונית, אשר מערכת הבלימה שלה טופלה באופן רשלני – שלא לומר יותר מזה. רק בזכות יד המזל, הבלמים שבקו חיים סופית בחניון, במהירות אפסית, ולא נגרם שום נזק גוף - אך לא יכול להיות ספק כי התובע היה חשוף לסכנה ממשית מאז הוציא את המכונית ממוסך הנתבעת - וכך גם כל מי שנסע עמו.

 

לא קשה להעלות על הדעת תרחישים שונים בהם כשלון מערכת הבלימה היה עלול להביא לפגיעה קשה לנוסעי הרכב או לעובר אורח. נאמנים עלי דברי התובע, כי הידיעה שחייו וחיי בני משפחתו היו תלויים על בלימה (תרתי משמע) במשך מספר ימים, טורדת את מנוחתו מאז האירוע וגרמה לו לעוגמת נפש (מה גם שהתובע כלל לא נחקר על חלק זה שבתצהירו). במיוחד דברים אמורים כאשר התובע הקפיד לטפל במכוניתו אצל הנתבעת, בהיותה מוסך מרכזי שבבעלות היבואן.

צרמה לי טענת הנתבעת, כי התובע נהג בחוסר תום לב בכך שהגיש תביעה, במקום לפנות ישירות לנתבעת לבקש פיצוי על נזקיו. זכותו של אדם לגשת לערכאות מקום בו נפגעה זכות מזכויותיו, ואין אדם צריך להתנצל על כך. ואזכיר, כי הנתבעת כפרה באחריותה לכשלון מערכת הבלימה ברכבו של התובע, והציעה הסברים דחוקים לתקלה שבאופן מובהק היא אחראית לה – והתקשיתי ליישב זאת עם הטרוניה על הגשת התביעה. כך גם לא היה מקום לייחס לתובע רצון להתעשר שלא כדין על חשבון הנתבעת או לפגוע בה ובשמה הטוב. דבריו של התובע, כי בין היתר הגיש את התביעה על מנת למנוע השנותם של מקרים דומים, מתיישבים עם התרשמותי ממנו בעת שהעיד (ר' ע' 11, ש' 13-30 לפרוטוקול).

בקביעת היקף הפיצוי בראש נזק זה אביא בחשבון, כי מלבד שאלת הנזק שנגרם לתובע, יש להביא בחשבון שיקולי מדיניות כללית. את הנזק שנגרם לתובע קל היה מאוד למנוע, לוּ רק היו עובדי הנתבעת פועלים כנדרש על פי הוראות היצרן ומרכיבים כראוי את משאבות הבלם, ופסיקת פיצוי משמעותי תסייע למנוע חזרתם של מקרים דומים. אדגיש, כי אין מדובר בפיצוי ענשי, אלא בפיצוי שנועד לבטא את הנזק שנגרם לנתבע ואת מידת רשלנותה של הנתבעת ותוצאותיה האפשריות, באופן שגם יביא להרתעה ויסייע למנוע מקרים דומים בעתיד – ופסיקת פיצויים נמוכים לא תביא לתוצאה זו.

 

סיכומם של דברים

לאור אלה, פוסק בראש נזק זה סכום של 20,000 ש"ח.

פוסק לתובע סכום כולל של 31,154 ש"ח והוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 8,000 ש"ח.

עורך דין נזקי רכב

עורך דין אושיק אליהו מתמחה בדיני רשלנות ומייצג מבוטחים ונפגעים הן בתביעות גוף והן בתביעות רכוש . עו"ד אושיק אליהו מטפל במלוא ההליכים הנדרשים לצורך מימוש זכויות מבוטחים ונפגעים לקבלת פיצויים בגין נזקי גוף ורכוש. משרד עורכי דין אושיק אליהו בעל ניסיון בייצוג וניהול הליכים בבית המשפט, עד לקבלת תוצאה מקסימלית.

או השאירו פרטים

.תודה, נציג יחזור אליך בהקדם

bottom of page