top of page

עורך דין תאונות עבודה

 -  14.4.19,   19:32 

עורך דין אושיק אליהו
עורך דין תאונות עבודה | משרד עורכי דין תאונות עבודה אושיק אליהו

נפגעתם בתאונת עבודה ? למי צריך לפנות עכשיו ? מהן הזכויות שמגיעות לי? נפגעים רבים סבורים כי הביטוח הלאומי מכיר בכל תאונה כתאונת עבודה, אך בפועל הביטוח לאומי לא "מתנדב" להכיר בתאונת אילו בקלות, ואף שולל את הזכויות, מהם הדברים שחשוב לדעת במאמר הבא.

תאונות עבודה הגדרתן היא תאונה אשר מתרחשת תוך כדי עבודתו של הנפגע, או פגיעה שנגרמה תוך כדי פעולה לטובת עבודתו, החוק והפסיקה קובעים כי גם תאונה בדרך לעבודה וממנה נחשבים כתאונת עבודה, אשר עשויה להיות מוכרת בביטוח לאומי, ההכרה בנפגע עבודה הינה גם שהנפגע הינו שכיר וגם כעצמאי יש לציין כי לא כל מקרה של פציעה במהלך העבודה או בדרך אליה באופן אוטומטי כתאונת עבודה, כאשר סייגים אלו נקבעים הן על ידי הביטוח הלאומי והן על ידי בית הדין לעבודה, האמון כערכאת ערעור במצב של מחלוקת סיווג הפגיעה כתאונת עבודה.

 

מתי נצטרך עורך דין תאונות עבודה ?

 

גם אם על פניו נראה כי כל תאונה שתתרחש בזמן עבודה, תחשב לתאונת עבודה ותזכה את הנפגע בזכויות רבות בפועל המצב שונה, למעשה, יש להוכיח קשר סיבתי בין התאונה לבין העבודה, או שהתרחשה הפגיעה בדרך אליה, רק אז יהיה זכאי הנפגע להיות מוכר כנפגע עבודה ולקבל פיצויים מביטוח לאומי ובמקרים מסוימים גם מהביטוח של המעסיק. לכן בטרם שמגישים תביעה להכרה כתאונת עבודה, חשוב מאוד ואפילו מומלץ להתייעץ עם עורך דין לתאונות עבודה, דבר המבטיח להימנע מטעויות, ומגדיל באופן ניכר את הסיכוי כי התביעה תוכר כתאונת עבודה, בפועל ההבדל לעיתים בין פיצוי של מאות אלפי שקלים לכלום.

לדוגמא ישנן תאונות עבודה אשר מוגדרות גם כתאונות דרכים, ועל מנת להבטיח פיצוי מקסימלי לנפגע דרושה מיומנות למי להגיש את התביעה ומתי, כאשר נדרשת גם הדרכה מקצועית וליווי משפטי רפואי כיצד יש לפעול ניתן לקרוא עוד על תאונת דרכים בדרך לעובדה, ככול ועברתם תאונת דרכים בדרך לעבודה לחצו כאן.

איך להצליח בתביעות תאונת עבודה

 

ראשית ועל מנת לקבל פיצוי מביטוח לאומי, יש לוודאי כי הביטוח לאומי מכיר בכל הפגיעות שנגרמו כתאונת עבודה, לדוגמא, אם נפגעתם בצוואר ובגב, ובהכרה הראשונית לא הוכר הפגיעה בגב, יתעורר קושי גדול בהמשך לקבל פיצוי ואף הכרה בנכות כתוצאה מהפגיעה בגב. חשוב לציין כי הביטוח לאומי, הינו גוף חשדן במהותו, ואינו ממהר להכיר בכל פגיעה שנגרמה כתאונת עבודה, גם כן ליווי מקצועי וסדור לאורך כל התהליך, הן משפטית והן רפואית, מבטיח הגדלה משמעותית את הסיכוי שהמוסד לביטוח לאומי להכיר בתאונה כתאונת עבודה, וכיוצא מכך פיצוי כספי שעשוי להגיע למאות אלפי שקלים. אדם עלול להיפגע ולהינזק במהלך עבודתו. במקרים כאילו הוא יכול לדרוש פיצוי כספי עבור הנזק אשר נגרם לו ממספר מקורות. מחברת ביטוח פרטית אם יש בבעלותו פוליסה לנכות מתאונה. מפוליסת הביטוח חבות מעבידים של המעסיק ומהמוסד לביטוח לאומי עבור תאונת עבודה.

 

 

תאונת עבודה מהן הזכויות ?

לאחר ההכרה של ביטוח לאומי כנפגע בתאונת עבודה, עשוי הנפגע להיות זכאי לזכויות רבות בניהן : פיצוי על הפגיעה הנקראים גם דמי פגיעה, שיקום רפואי ומקצועי, ומענק חד פעמי או קצבת נכות צלוי בגובה הנכות שנקבעת.

יש לציין כי ישנם מועדים הקבועים בחוק, להגשת תביעה והכרה בתאונה הן מול המוסד לביטוח לאומי והן מול חברת הביטוח.

דמי פגיעה 

דמי פגיעה הם פיצויים המגיעים לנפגע מתאונת עבודה, על ימים בהם נעדר מעבודתו, כתוצאה מהפגיעה, דמי הפגיעה לא יעלו על פיצוי של יותר מ91 ימים, הספירה של ימי דמי הפגיעה הם מיום למחרת לפגיעה עצמה. דמי הפגיעה משולמים, בגין אותה פגיעה בעבודה או מכל אירוע אחר אשר הוכר על ידי הביטוח הלאומי כתאונת עבודה, גובה דמי הפגיעה הינם לפי 75% מהשכר על פי ממוצע בשלושת החודשים האחרונים אותם קיבל הנפגע טרם תאונת העבודה.

 

עובד שכר שהוכר כנפגע עבודה, אשר נקבעה לו על ידי רופא תעסוקתי או עלי ידי רופא בקופת חולים, כי הוא נדרש למנוחה מלאה (ימי מחלה) של עד 12 ימים, יהיה זכאי לקבלת דמי פגיעה השווים ל75% משכרו ובשלושת הימים הראשונים על חשבון המעסיק. ככול ונקבע לנפגע בתאונת העבודה יותר מ12 ימים יהיה זכאי הנפגע, על המעסיק חלה חובה לשלם לנפגע, עד ליום 9 ומהיום העשירי ישולמו דמי פגיעה מהביטוח הלאומי.

 

לאחר 91 ימים, ולמעט החריג של נכה נזקק כפי שיפורט בהמשך, פיצוי נוסף מהביטוח לאומי ינתן לנפגע, אם נותרה לו נכות צמיתה, כלומר נכות רפואית קבועה, וזאת בשים לב כי קבלת קצבה חודשית או מענק חד פעמי תלוי בגובה הנכות שנפגעה לנפגע.

נכה נזקק עקב פגיעה בעבודה / תאונות עבודה

פה עולה השאלה מה יעשה נפגע בתאונת עבודה לאחר 91 ימים בהם קיבל דמי פגיעה, למקרה ובתנאים מסוימים ישנה זכאות בביטוח לאומי להגיש בקשה להכרה בנפגע כנכה נזקק, אחד התנאים להכרה בנפגע בתאונת עבודה כנכה נזקק, הוא שהנפגע עדיין נמצא באי כושר בצורה מוחלטת, גם לאחר 91 ימים מיום הפגיעה, והוא אינו יכול לחזור לעבוד בעבודתו או בעבודה המתאימה להכשרתו, ובתנאי שאין לנפגע הכנסה אחרת.

קביעת אחוזי הנכות לנפגעי תאונת עבודה

 

מענק חד פעמי לנפגעי עבודה

לאחר הבחינה של הוועדה הרפואית הכוללת מספר רופאים מטעם הביטוח לאומי, יתכן כי תהיו זכאים לפיצוי חד פעמי וזה משולם לנפגעי בתאונת עבודה, הפיצוי החד פעמי הנקרא גם מענק, משולם לנפגעים בדרגת נכות של בין 10% ועד 19%.

אופן החישוב של המענק החד פעמי הינו 75% מהשכר אותו השכר הנפגע בשלושת חודשים הקודמים לפגיעה, וזאת במכפלה של אחוזי הנכות שנקבעו, ובמכפלה של 43 קצבאות.

קצבת נכות מעבודה

קצבת נכות מעבודה, כלומר תשלום כל חודש בחודשו לנפגע עבודה, משולמת לנפגע כאשר הוועדה של ביטוח לאומי קובעת נכות קבועה בשיעור של 20% ומעלה.

גם בקצבת בנכות מעובדה אופן החישוב הינו על פי 75% משכרו הממוצע של הנפגע מהעבודה בשלושת החודשים טרום הפגיעה, כפול אחוז הנכות שנקבע במסגרת הוועדה הרפואית.

אופן הגשת תביעה בתאונת עבודה

 

אופן הגשת התביעה, אינו דבר פשוט, כפי שנאמר בתחילת המאמר, ההבדל בין הצלחה וקבלת פיצוי בגין תאונת עבודה לבין דחייתה על ידי הביטוח לאומי הוא דק. הצלחת התביעה תלויה בגורמים רבים לרבות איסוף מסמכים רבים המוכיחים באופן חד משמעי, על קרות התאונה, והן בהוכחות הקשר הסיבתי בין הפגיעה לעבודה שנגרמה לאותו תובע.

 

עורך דין המתמחה בנזקי גוף, ומתמחה כערוך דין בתאונות עבודה, יש היכולות לכוון בצורה מקצועית ונכונה את הנפגע כיצד "לגרום" לביטוח לאומי להכיר בתביעה כתאונת עבודה.

או השאירו פרטים

לייעוץ ראשוני חייגו 077-2705777 

אושיק אליהו ושות' משרד עורכי דין לתאונות עבודה

 

משרד עורכי דין אושיק אליהו ושות' עוסק בענף נזקי הגוף לרבות בהגשת תביעות בגין תאונות עבודה. משרדנו ידאג לכם לכוונה מדויקת לגבי אופן ניהול התביעה, וימקסם את הסיכוי להוכיח כי התאונה אכן נגרמה בזמן העבודה וכי ישנו קשר ישיר בין הפגיעות שנגרמו לעבודה. כל זאת מקצוענות וידע רב בתחום, כמו כן משרדנו יספק לכם ייעוץ משפטי וליווי לאורך כל הדרך עד לקבלת התוצאה המיוחלת ומקסימום מיצוי זכויות, משרדנו עובד על בסיס הצלחה כלומר אם לא התקבל פיצוי לא תשלמו שכר טרחה  המשרד עובד על בסיס הצלחה.

או השאירו פרטים

לייעוץ ראשוני חייגו 077-2705777 

bottom of page